Utrotning av råttor och möss med specialiserade tjänster

Förstörelsen av gnagare i ett privathem är full av svårigheter. Djur skiljer sig åt i snabb anpassning till kemiska komponenter, uppfinningsrikedom. Smidigt förbikoppla fällorna som är förberedda för dem, fällor. Det är dock nödvändigt att kämpa med råttor och möss, eftersom dessa gnagare lider farliga sjukdomar, några av dem kan till och med vara dödsorsaken. Dessutom kan gnagare, beroende på föremålet i vilket de bosatte sig, orsaka allvarliga materiella skador. De förstöra möblerna, mat, ledningar.

Om du inte kan utrota skadedjur hemma finns det en anledning att kontakta de specialiserade tjänsterna som finns i nästan alla städer. Fördelarna med att ringa specialister är många. Hur är behandlingen av lokaler från råttor och möss, betrakta exemplet på Moskvas företag.

Tips!

Komplexet av åtgärder för destruktion av skadliga gnagare kallas avvikelse. Det kan vara förebyggande, som syftar till att förebygga förekomsten av skadedjur, liksom utrotning.

Hur desinficeras

Utrotning av råttor och möss
Utrotning av råttor och möss

I medicinska, barnomsorg, catering, handel, desinfektion från råttor och möss är ett obligatoriskt förfarande och verkställs kvartalsvis, årligen, beroende på objektets epidemiologiska tillstånd och betydelse. Förstörelsen av råttor enligt kontraktet utförs av den valda sanitära tjänsten, som direkt utför åtgärderna för kontroll av gnagare och kontrollerar processen.

Privatpersoner beställer avreglering på eget initiativ, när de inte vill bekämpa skadliga djur på egen hand. Bearbetning från råttor kan utföras i lägenheter, hus, källare, på vindar, i garage, uthus. Efter att ha kontaktat en specialiserad tjänst, anländer en anställd hos företaget vanligtvis och bedömer omfattningen och graden av förorening av rummet. Beroende på resultaten av revisionen kan kunden erbjudas råttgenatisering på följande sätt:

 • Den mekaniska metoden innebär att fällor ställs in fällor för råttor. Används ofta i små områden, främst för kämpar råttor i privata hem, lägenheter, källare. Moderna råttmordare är långt före primitiva hemlagad råtta fällor, gjord på hantverksmässig väg, om effektivitet och säkerhet. Den mekaniska metoden föredras av de personer som motsätter sig användning av gifter. En viktig fördel med denna metod är den låga kostnaden för tjänsten.
 • Trakasserier av gnagare med råttor är en överkomlig metod och det mest effektiva när det är nödvändigt att förstöra en stor befolkning så snart som möjligt.För detta ändamål, använd betet av långvarig åtgärd, som kan förgifta råttorna under lång tid. Enligt experter är effektiviteten hos den kemiska metoden 100%. Desinfektorer kommer att förgifta gnagarnas favoritmat, lägga till råtta gift i vattnet och på deras rörelseres vägar. Om behovet uppstår för att behandla hålen, kommer de att gasa boskapet.
 • Den kombinerade metoden innefattar en kombination av kemikalier och mekanisk infångning av råttor. Algoritmen väljs med hänsyn till rummets storlek och skadedjurspopulationen.
 • Gasering är ett alternativ som är tillämpligt vid fältförhållanden eller vid stora föremål; förstöringen av råttor i hus med gasmetoden utförs inte. Ett annat namn på metoden är rökning. Kärnan i förfarandet är att fylla ett hermetiskt förseglat rum med kolmonoxid eller fosforväte. Alla gnagare i objektet som bearbetas dö. Skada för de produkter som finns är inte orsakad av gas, men det kan radera skadedjur. Skydd mot råttor i byggnaden är av kort varaktighet, eftersom det inte finns någon garanti för att nya individer inte kommer efter det att väderlek luktar.Därför bör luftningen kombineras med förebyggande åtgärder som förhindrar efterföljande lösning av råttor.

Behandling från gnagare kan utföras i två steg. Detta tillvägagångssätt ger dig möjlighet att få ett garanterat resultat. Procedurens varaktighet varierar från en halvtimme till 3 timmar och är förutbestämd av området, kontaminering av rummet. I ett antal företag rensar anställda döda djur och kastar dem bort.

Tips!

Under utrotningen av gnagare är det möjligt att samtidigt utföra desinfektion och desinsektion. Det är inte ovanligt att loppor anfaller efter avvandlingen av invånarnas källare. Vänster utan sina ägare tvingas insekter att leta efter nya matkällor. Råtta loppor inte bara smärtsamt bita, men också bärare av farliga sjukdomar.

Fördelarna med professionell desinfektion

bärande skadedjursbekämpning
bärande skadedjursbekämpning

Nästan alla kan gifta råttorna. Endast resultatet kan inte alltid uppfylla förväntningarna, även om det är mest effektiva medel för råttor. Gnagare är inte dumma och fånga dem i primitiva fällor eller på dåligt förberedda bete kommer inte att lyckas.Det räcker inte att beräkna dosen av gift och effektiviteten av proceduren kommer att reduceras till noll:

 • Om den giftiga komponenten är för liten kan gnagarna anpassa sig till det och sedan gärna, utan att skada sig, absorbera betet med denna kemikalie.
 • ett överskott av gift kommer att påverka smakens egenskaper hos betet och dess smak, vilket i sin tur leder till att råttan inte äter den.

Sådana problem står inte inför erfarna härdare. Dessutom är utrotningen av gnagare inte begränsad till beredningen av beten. Det är nödvändigt att känna råttans fysiologi, dess vanor, förmågan att hitta sina bonar, skilja de levande från övergivna och många nyanser som den okunniga inte ens misstänker.

Fördelar med att söka till en specialiserad råttautrotningstjänst:

 • Inget behov av att testa gift för råttor, som inte alltid har önskad effekt, konstruerar strukturer för att fånga gnagare - alla dessa bekymmer flyttas automatiskt till specialister.
 • Garanterad förstöring av råttor.
 • Användningen av mycket effektiva gifter som inte är tillgängliga för genomsnittskonsumenten i hårdvaruaffärer.Använda droger är säkra för människor och husdjur.
 • Rimlig kostnad för tjänster. Ofta ringer en specialist är billigare än att köpa rodenticider.

Hur mycket gör detatisering

Förstörelsen av råttor och möss i Moskva utförs av ett antal företag, företag. I genomsnitt kommer ägaren av en enrumslägenhet att betala 1600 rubel. För installation av långvariga lockar ca 2500 rubel. Ordern för en komplex tjänst, som dessutom innefattar bearbetning med dimma med avskräckande effekt, kostar cirka 4500 rubel.

Följaktligen kommer en större lägenhet att äventyras att bli dyrare. Priserna för privatpersoner och juridiska personer är olika.

Vem är engagerad i förstörelsen av råttor i Moskva

Professionell disinfestation
Professionell disinfestation

Trakasserier av råttor i Moskva är också i efterfrågan, som i andra städer. Råttor absolut ingen skillnad var att äta och vara fruktbar, oavsett om det är huvudstaden, provinsen eller gården. Nästan alla sanitära tjänster, inklusive statligt ägda SES och privata företag, utför avveckling.

Översikt över specialiserade tjänster:

 • Moscow City Sanitary Service. Grundades 2005, arbetar dygnet runt. Ofta skämma bort sina kunder med aktier.Installation av fällshus kommer att kosta 1800 rubel, behandling med en dimma generator 2500 rubel.
 • Rått- och insektsutrotningstjänsten är ett desinfektionscentrum för staden. Ge en garanti för utfört arbete, arbeta med personer och juridiska personer enligt kontraktet.
 • Sanitär epidemiologisk station 4 årstider. 3 års garanti finns för avreglering. Kostnaden för tjänster är högre än för tidigare företag.
 • Mosklop - objekt inspektion utförs gratis. Rabatter är tillgängliga vid beställning av behandlingar för flera lägenheter.
 • City Desinfection Station - Kostnaden för tjänster på den officiella webbplatsen hålls hemlig från nyfikna ögon. All detaljerad prisinformation kan erhållas exklusivt per telefon.

Det här är inte hela listan med sanitära tjänster i Moskva. När du väljer ett företag för avreglering är det värt att uppmärksamma garantin, fråga dig om de använda drogerna och ange även kostnaden för tilläggstjänster: resa utanför Moskva ringväg, ankomsten av en specialist för inspektion.


Feedback formulär
Adblock detektor

Bed buggar

kackerlackor

loppor